mieszkanie W1 0.4

56,04 m2 | 1 pokój

NR

Pomieszczenie

Powierzchia

1.

Pokój z aneksem

23,66 m2

2.

Pokój (zmiana lokatorska)

10,17 m2

3.

Łazienka

5,33 m2

4.

Garderoba

5,10 m2

5.

Korytarz

2,97 m2

Powierzchnia dodatkowa

Ogródek

25,72 m2

Budynek Wełna 1

Lokalizacja budynku

Parter

N N

sciany bez możliwości
rozbiórki

ściany z możliwością
rozbiórki

ściana działowa
(zakres zmian lokatorskich)

Powierzchnia użytkowa mieszkań liczona jest według normy PN-ISO 9836:1997 w stanie wykończonym. Na etapie projektu wykonawczego i realizacji obiektu mogą wystąpić korekty w powierzchni lokali i układzie ścian. Przedstawione elementy aranżacji mieszkania, materiały wykończeniowe, instalacje oraz urządzenia elektryczne, sanitarne i drzwi wewnętrzne nie stanowią wyposażenia lokalu, a ich rozmieszczenie jest przykładowe.

karta
mieszkania