Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Masovia Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Staniewickiej 18, 03-310 Warszawa, KRS 0000757912, NIP 5223141823;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem: kontakt@osiedleprzedwiosnie.pl.;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytania tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych), a ponadto, po udzieleniu przez Panią/Pana zgody, w celu marketingu usług administratora danych osobowych i/lub przedstawienia oferty usług świadczonych przez podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie z Administratorem danych osobowych bądź podmioty z nim współpracujące tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą powiązane kapitałowo lub organizacyjnie z Administratorem danych osobowych oraz podmioty współpracujące z Administratorem;
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych bądź do momentu, w którym dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych okaże się zbędne z punktu widzenia celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednocześnie informujemy, że udostępnienie nam Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, a wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach marketingowych jest warunkiem umożliwienia przedstawienia oferty usług świadczonych przez podmioty powiązane kapitałowo, bądź organizacyjnie z Administratorem Ochrony Danych Osobowych.